طلوع خواهم کرد.

حیاط خلوت ذهن من!

طلوع خواهم کرد.

حیاط خلوت ذهن من!

مرا هزار امید است و هر هزار تویی...

پنجشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۰۴:۴۶ ب.ظ

  • ۹۶/۱۲/۱۷
  • طلوع ماه