طلوع خواهم کرد.

حیاط خلوت ذهن من!

طلوع خواهم کرد.

حیاط خلوت ذهن من!

یادداشت صد وشصت و پنج

جمعه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵ ب.ظ

یادم باشد، 
حرفی نزنم که به کسی بر بخورد؛
نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد؛
راهی نروم که بی راه باشد؛
خطی ننویسم که آزار دهد کسی را؛
یادم باشد که روز و روزگار خوش است؛
همه چیز رو به راه و بر وفق مراد است و خوب!
تنها دل ما، دل نیست؛
آره!

  • ۹۶/۱۲/۱۱
  • طلوع ماه