طلوع خواهم کرد.

حیاط خلوت ذهن من!

طلوع خواهم کرد.

حیاط خلوت ذهن من!

یادداشت شصت و هفت

چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۶، ۰۵:۵۶ ب.ظ

خسته شدم از اینهمه ریخت و پاش. بسکه جمع کردم و باز اینا ریختن.آسایش نداریم از دستش.هرروز و هرروز  اینجاست.از دست خانواده اش بیشتر کفریم تا خود بچه!

+دکمه ی خروج من گم شده!

  • ۹۶/۰۱/۱۶
  • طلوع ماه