طلوع خواهم کرد.

حیاط خلوت ذهن من!

طلوع خواهم کرد.

حیاط خلوت ذهن من!

یادداشت چهل و نهم

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰ ب.ظ

عادت کردم کنکاش کنم تو ذهنم.در مورد همه چیز.برگردم و برگردم و برگردم .ببینم از کجا شروع شد.ببینم کجاش رو درست اومدم و کجاش رو اشتباه.ببینم چرا اینجوری شدم.توی این قضاوت ذهنم تا کجاها که نمیره!

از این ذهن آشفته خسته ام.

  • ۹۵/۱۱/۱۹
  • طلوع ماه