طلوع خواهم کرد.

حیاط خلوت ذهن من!

طلوع خواهم کرد.

حیاط خلوت ذهن من!

یادداشت سی و سوم

پنجشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۰۵ ب.ظ

امروز پنج شنبه از نزدیکای ظهر ریز و نرم داره برف میاد.وهوا حسابی سرد شده.امروز عصر اومدیم خونه مامانم و با دخترک و بچه ها رفتیم برف بازی.خداجون ممنونم که اینقد زود آرزوی دخترم رو برآورده کردی!

  • ۹۵/۰۹/۰۴
  • طلوع ماه