طلوع خواهم کرد.

حیاط خلوت ذهن من!

طلوع خواهم کرد.

حیاط خلوت ذهن من!

یادداشت سی و یکم

سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۷:۱۶ ب.ظ


دل خوش کرده بودم.به امیدی که ناامید شد.به اتفاقی که نیفتاد.به مقصدی که حالا دیگه راهش خیلی برام دوره .این چند روز هم الکی دل خوش کرده بودم به سیگنال های قلبم.همه چیز رو تو ذهنم چیندم چندین بار.حساب همه چیز رو کردم.برنامه ریختم.نشد که نشد.غمگینم و تنها.به هیچکی هیچی نگفتم.به همه لبخند زدم و مثه همیشه رفتار کردم.تموم شد.

دوباره زندگی جریان داره.دوباره از فردا من هستم و زندگی.منم و بچه ها.منم و میم جان و دلخوری هام ازش.منم و تکرار و تکرار و تکرار.

  • ۹۵/۰۸/۲۵
  • طلوع ماه